+
+
+

HOSTAN SP. Z O.O.

PRODUCENT PIANY OGNIOCHRONNEJ

LUKSEN B1


O NAS


Witamy na stronie producenta


montażowej ogniochronnej piany Luksen B1 firmy HOSTAN Sp. Z O.O.


Jesteśmy firmą, która zajmuje się montażem stolarki aluminiowej bezklasowej i pożarowej. Od 2013 roku jesteśmy producentem piany montażowej, ogniochronnej Luksen B1.

Jest to produkt, który rozwijamy i badamy od początku jego powstania. Badania pozwalające stosować pianę Luksen B1 w montażu konstrukcji pożarowych, rozpoczęliśmy w 2019 roku.
Na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy badania pozwalające na montaż konstrukcji przeciwpożarowych z wykorzystaniem piany Luksen B1, takich producentów jak:
ALIPLAST - Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne,
                       ściany wewnętrzne i zewnętrzne systemu FR 90

ALUFIRE - Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do ścian wewnętrznych
                       i zewnętrznych systemu ALUFIRE ITB KOT 2021/1797.

ALUPROF - Drzwi systemów: MB-78EI, MB-60EI, MB-45 dymoszczelne, MB-86EI
                      

PORTA - Drzwi: Silence, Extreme RC2, Extreme RC3, Kwarc typ I, II, III,
                       Granit, EI 30 drewniane.
Krajowa Ocena Techniczna
2018 0724 wydanie 2.

W linku pełny tekst aktualnej KOT
Piany Luksen B1.


BADANIA


Badania piany Luksen B1 pod kątem mozliwości montażu stolarki przeciwpożarowej, były prowadzone od 2019 roku. Poniższy film przedstawia badanie ogniowe wykonane w laboratorium w Goleniowie, na ściance EI 30 systemu MB80 firmy ALUPROF.

TECHNOLOGIA


Piana Luksen B1 to jednoskładnikowa pianka poliuretanowa, twardniejąca na skutek absorbcji wilgoci z powietrza. Aplikowana przy pomocy pistoletu.

Piana przeznaczona jest do uszczelniania przestrzeni między ościeżami ościeżnicami drzwi i okien. Zapewnia odporność ogniową szczelin pionowych i poziomych: EI 90, EI 120, EI 180, EI 240 wg PN-EN 13501-2:2008 w zależności od szerokości złącza i grubości ściany wg punktu 2 KOT - 2018/0724 wydanie 1.

Produkowana jest na bazie żywic poliuretanowych z udziałem środka spieniającego i dodatku uniepalniającego (tzw. retardantu,w ilości 25% - 30% wagowo)

Piana B1 Luksen stosowana na podkładzie klasy reakcji na ogień A1 lub A2 lub płytach gipsowo-kartonowych w szczelinach lub złączach o szerokości do 75 mm, została sklasyfikowana w klasie B-s1, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako niezapalna, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

KONTAKT


PRODUCENT
HOSTAN SP. Z O.O.
31-858 KRAKÓW
OS. KOŚCIUSZKOWSKIE 6/176


SPRZEDAŻ
HOSTAN PIOTR FORYŚ
31-858 KRAKÓW
OS. KOŚCIUSZKOWSKIE 6/176


ZAMÓWIENIA
e-mail: luksen@luksen.pl
tel.: 601 661 575

Wyślij do nas wiadomość

Dokumenty badań

ALIPLAST

do góry

ALUFIRE

ALUPROF

PORTA