Dostawcy

 • Hostan

  Hostan

  HOSTAN Sp. z o.o. jest właścicielem marki Luksen.


  Hostan to firma która od 10 lat montuje stolarkę aluminiową bezklasową i stolarkę pożarową.

  Na potrzeby naszego montażu drzwi pożarowych i okien pożarowych postanowiliśmy produkować piankę ppoż.
  Od 7 lat jesteśmy producentem piany montażowej, pianki ppoż pod marką Luksen B1.
  Jest to produkt, który rozwijamy i badamy od początku jego powstania.
  Dzisiaj jest to piana ppoz przebadana wspólnie z firmą Mercor Assa Abloy oraz z czołowym producentem systemów stolarki aluminiowej firmą Aliplast.
  Dalsze badania z innymi systemami stolarki aluminiowej są w toku.
  Dotychczasowe wyniki pokazują, że nasz produkt doskonale spełnia wymagania elementu montażowego stolarki pożarowej.
  Zostało to potwierdzone wydanym przez ITB w 2013 roku Aprobatą Techniczną 
  Aprobata AT-15-9177/2013
  a następnie uaktualnione w listopadzie 2018 roku poprzez wydanie Krajowej Oceny Technicznej Krajowa Ocena Techniczna 2018 0724